Nederlands, English
Beijk onze video's, Steun ons op Patreon
Aanmelden

ISO 9001 Kwaliteitswaarborg

ISO 9001 is een standaard welke eisen uiteenzet waaraan een kwaliteitsmanagementsysteem getoetst kan worden. ASK-Solutions heeft een kwaliteitsmanagementsysteem welke aan de eisen van ISO 9001 voldoet. Zodoende kunnen wij continuïteit van onze product- en dienstverlening garanderen en goede nazorg leveren.

Wat waarborgt ons kwaliteitsmanagementsysteem?

Informatie en Gegevensbescherming

Naast het hanteren van een kwaliteitsmanagementsysteem welke voldoet aan de eisen van ISO 9001, vinden wij bij ASK-Solutions bescherming van zowel persoons- als wel bedrijfsgegevens erg belangrijk. Wij hebben daarom ons kwaliteitsmanagementsysteem niet enkel gericht op continuïteit van product en dienstverlening. Ons kwaliteitsmanagementsysteem omvat dan ook een implementatie voor een privacy informatie management systeem welke wij laten voldoen aan de eisen van ISO 27001 en GDPR. ASK-Solutions gaat verder dan de AVG. Zodoende zijn niet alleen de persoonsgegevens van onze klanten bij ons in veilige handen, maar zijn bij ons ook de bedrijfs- en persoonsgegevens welke wij beheren en back-uppen voor onze klanten in veilige handen.

ASK-Solutions voldoet aan het ISO 9001:2008 kwaliteitswaarborg