Nederlands, English
Beijk onze video's, Steun ons op Patreon
Aanmelden

Vrijheid

Vrijheid is het grootste mensrecht wat er bestaat. De mens heeft enkele vrijheden nodig om die de meeste mensen direct herkennen. Het gaat om vrijheden om de mens te schermen tegen gruwel daden van (vroegere) totalitaire regimes. Er zijn echter meer vrijheden die een mens behoort te hebben. Deze extra vrijheden zijn nodig, om van een draagbaar bestaan, een harmonieus bestaan vol potentie tot groei van zowel het individu als de samenleving te komen. Deze vrijheden waren in het westen verworven vrijheden waar vaak weinig bij stil gestaan werd. Vanaf de jaren 70 zien we langzaam een erosie van deze vrijheden ontstaan.

Vrijheden zijn onder te verdelen in twee categorie├źn: positieve vrijheid en negatieve vrijheid. Een positieve vrijheid is een vrijheid die iets geeft; vrijheid om zelf keuzes te maken. Een negatieve vrijheid is een vrijheid om iets te voorkomen; gevrijwaard blijven van marteling.

De vrijheden

Hier onder volgt een lijst van de vrijheden welke de mens nodig heeft:

Vrijheid van meningsuiting
Basaal, gevrijwaard zijn van onderdrukking ten gevolge van het uiten van een mening niet in lijn met een regime.
Vrijheid van pers
Basaal, het recht, zonder vervolging kritiek te uiten en te verspreiden om deze kritiek onder de aandacht te brengen.
Vrijheid van godsdienst
Basaal, het recht, zonder vervolging een geloof te beleven, uit te dragen en te beoefenen.
Vrijheid van vereniging
Basaal, het recht, zonder vervolging te identificeren en deel uit te maken van een groep mensen met een zelfde overtuiging of interesse..
ASK-Solutions voldoet aan het ISO 9001:2008 kwaliteitswaarborg